ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Το www.block95.eu είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης των προϊόντων στο Διαδίκτυο (Internet) της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία “Κουτσουδάκης Νικ. Γεώργιος” με διακριτικό τίτλο block95, που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, επί της οδού Ούλωφ Πάλμε αριθμός 95Α, με ΑΦΜ 048346823 ΔΟΥ Ηρακλείου

Σκοπός του κειμένου αυτού είναι να ενημερωθείτε για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας, ώστε να εξυπηρετηθείτε καλύτερα στην αναζήτηση και απόκτηση των προϊόντων που επιθυμείτε να αγοράσετε από το κατάστημά μας.

Όροι και προϋποθέσεις Πωλήσεων

Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος, θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που εδώ διατυπώνονται. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς του όρους οφείλει να αποφύγει τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και κάθε συναλλαγή με αυτό.

Αποστολή της παραγγελίας σας συνεπάγεται αποδοχή της παρούσας Σύμβασης και όλων των όρων αυτής. Η block95 διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί , προσθέτει ή μεταβάλλει το περιεχόμενο των όρων ή τις υπηρεσίες της block95, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, μόνο με την ανακοίνωσή τους μέσω του διαδικτυακού τόπου.

Σε περίπτωση κατά την οποία η διάθεση οποιουδήποτε προϊόντος της block95 ρυθμίζεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες όρους χρήσης. Σε περίπτωση όμως σύγκρουσης υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε προϊόντος ή υπηρεσίας.

Παραγγελία προϊόντων και προστασία καταναλωτή

Η πραγματοποίηση παραγγελίας μέσα από τη block95 αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως, ρυθμιζόμενη από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

Οι παραγγελίες δίνονται διαδικτυακός εγγράφως δια της συμπληρώσεως και αποστολής της σχετικής Φόρμας Παραγγελίας που υπάρχει στον ιστότοπο www.block95.eu και είναι δεσμευτικές μόνον εφόσον έγιναν δεκτές από την σχετική ενημέρωση της κατάστασης παραγγελίας που θα λάβετε με την Επιβεβαίωση Καταχώρησης, η οποία καταγράφεται στα συστήματα της block95, εμφανίζεται στην οθόνη του χρήστη και αποστέλλεται με e-mail, σε συνέχεια της υποβολής της παραγγελίας.

Στις αναγραφόμενες τιμές λιανικής των διάφορων προϊόντων που αποτυπώνονται στις σελίδες του ιστοτόπου συμπεριλαμβάνεται ο νόμιμος Φ.Π.Α.και δύναται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση Στις αναγραφόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος αποστολής ή αντικαταβολής όπου αυτό προκύπτει.

Οι διάφορες προσφορές προϊόντων ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων ή μέχρι παύσης της χρονικής ισχύος τους.

Ορισμένα προϊόντα υπάρχουν σε απόθεμα με άμεση διαθεσιμότητα. Για τα περισσότερα προϊόντα απαιτείτε παραγγελία και χρόνος αναμονής, για τον οποίο ενημερώνεται ο πελάτης και γίνεται περαιτέρω συνεννόηση για την τοποθέτηση της παραγγελίας Υπάρχει πιθανότητα κάποιος κωδικός να καταργηθεί χωρίς προειδοποίηση, από τον προμηθευτή, κάτι για το οποίο δε φέρει ευθύνη η επιχείρηση μας.

Επιβεβαίωση παραγγελίας

Πριν ολοκληρώσετε την καταχώρηση της παραγγελίας σας, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε αναγράψει σωστά όλα τα απαιτούμενα στοιχεία. Από τη στιγμή που καταχωρήσετε την παραγγελία, θα λάβετε e-mail επιβεβαίωσης, όπου θα αναφέρονται αναλυτικά όλα τα στοιχεία της παραγγελία σας.

Παρακαλούμε σημειώστε τον αριθμό παραγγελίας σε περίπτωση που χρειαστεί να επικοινωνήσετε μαζί μας. Έχετε την υποχρέωση να ελέγξετε την ορθότητα των στοιχείων της επιβεβαίωσης καταχώρησης και να ενημερώσετε γραπτώς τη block95 (το αργότερο εντός 2 ωρών από τη λήψη της ως άνω ηλεκτρονικής ειδοποίησης Επιβεβαίωσης Καταχώρησης) για οποιοδήποτε σφάλμα, διαφορετικά τα στοιχεία που αναφέρονται στην Επιβεβαίωση Καταχώρησης εφαρμόζονται ως έχουν στη Σύμβαση.

Έκδοση Παραστατικού

H παραγγελία σας συνοδεύεται πάντα με απόδειξη λιανικής πώλησης ή τιμολόγιο.

Ακύρωση Παραγγελίας.

Η ακύρωση μιας παραγγελίας μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα σε 24 ώρες. Μετά το παραπάνω χρονικό σημείο καμία ακύρωση δε θα γίνεται δεκτή.

Δικαιώματα Ιδιοκτησίας

Στην ιστοσελίδα περιλαμβάνεται υλικό ιδιοκτησίας της block95. Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της block95 και προστατεύεται από την Ελληνική, Ευρωπαϊκή και Διεθνή Νομοθεσία. Απαγορεύεται, ολικά ή μερικά, η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή και αναμετάδοση του περιεχομένου της ιστοσελίδας, η αποθήκευση σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοση σε ηλεκτρονική ή μηχανική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή, στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή άλλη διασκευή και τροποποίηση της μορφής, του περιεχομένου και της εμφάνισής της, χωρίς την έγγραφη άδεια της block95.

Η εμφάνιση του υλικού στο διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή παραχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης ή εκμετάλλευσής του.

Δωσιδικία & εφαρμοστέο δίκαιο.

Οποιαδήποτε διαφορά, διαφωνία ή αξίωση προκύψει από τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος μας ή από τις συναπτόμενες συμβάσεις αγοράς-πώλησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, θα διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια για την επίλυσή τους θα είναι τα Δικαστήρια Ηρακλείου.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Η επιχείρηση μας δεν ευθύνεται για παράνομη χρήση πιστωτικής κάρτας από μη κάτοχο, εφόσον δεν έχει δηλωθεί στην τράπεζα η απώλειά της, καθώς συνιστά ευθύνη του πελάτη η φύλαξη της πιστωτικής του κάρτας. Η επιχείρηση μας και οι συνεργάτες της καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του ηλεκτρονικού της καταστήματος, χωρίς να εγγυάται ότι οι λειτουργίες του ή των server του , θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα κλπ. Η επιχείρηση μας και οι συνεργάτες της καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του ηλεκτρονικού της καταστήματος, χωρίς να εγγυάται ότι οι λειτουργίες του ή των server του , θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα κλπ.

Αποδοχή όρων

Ο πελάτης δηλώνει ότι αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους παραπάνω όρους συνεργασίας και αποδέχεται να πραγματοποιήσει την αγορά σύμφωνα με αυτούς. Οι όροι χρήσης για την συναλλαγή μεταξύ πελάτη και του ηλεκτρονικού καταστήματος του, έχουν διαβαστεί από τους ενδιαφερόμενους της συναλλαγής

Καλάθι αγορών